Envasos Fusta

Grupo Catalá - Envasos
Dimensions:50x30x9
Pes aprox caixa: 4 kg.
Caixes per palet:
EuroPal (1000x800):132
ExportPal (1200x1000):176
Grupo Catalá - Envasos
Dimensions: 50x30x16
Pes aprox caixa: 9 kg.
Caixes per palet:
EuroPal (1000x800):78
ExportPal (1200x1000):104
Grupo Catalá - Envasos
Dimensions: 50x30x21
Pes aprox caixa:
12 / 13 kg. granel
Caixes per palet:
EuroPal (1000x800):60
ExportPal (1200x1000):80
Grupo Catalá - Envasos
Dimensions: 50x30x24
Pes aprox caixa:
13 / 14 kg. granel
Caixes per palet:
EuroPal (1000x800):48
ExportPal (1200x1000):64